Nederlandse Protestantse Gemeenschap

NPG Nederlandse Protestantse Gemeenschap a.s.b.l.
(Communauté néerlandaise protestante)
Juridiction : asbl
Langue : néerlandais
Publication : Mededelingenblad (bulletin 8x par an)
Lieux de cultes :
Nouvelle église St Jacques, rue d’Olingen, Roodt/Syre
Secretariat : Mme Mariska STOLK, 4, Rue Giselbert, L-1627 Luxembourg
Tél. 621399441
e-mail : npgluxemburg gmail.com

Algemene informatie

Het doel van de NPG is de organisatie van het godsdienstige leven van de in het Groothertogdom Luxemburg gevestigde Nederlandse en andere Nederlandstalige protestanten. Zo is er iedere zondag een dienst om 10.45 uur. In de zomermaanden zijn er vanaf begin juli tot eind augustus gedurende zes weken geen kerkdiensten van de NPG. Wel zijn er in die periode diensten in de Grote Witte Tent in Dillingen, om 10.00 uur (zie http://www.grotewittetent.nl/) en in de Eglise Décanale Saint Laurent, Bamerthal, Diekirch, om 12.00 uur. Het is raadzaam om te controleren waar en hoe laat een dienst plaatsvindt, aangezien er regelmatige wisselingen zijn ; dit kunt u doen via onze website www.npg.lu . Tevens treft u in de zaterdagse uitgave van het ’Luxemburger Wort’ een overzicht aan van de kerkdiensten in Luxemburg-stad ; in de laatste kolom staat ook de NPG.

Korte geschiedenis

In het begin van de jaren vijftig ging in Luxemburg de huidige Europese Gemeenschap van start met de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit had een toestroom van ambtenaren uit de andere vijf lidstaten tot gevolg, dus ook uit Nederland. De protestanten onder hen, die in het begin de kerkdiensten van de Duitse, Franse of Luxemburgse gemeente bezochten, kregen na verloop van tijd behoefte aan diensten in de eigen taal. Daartoe werd eens per maand een predikant uitgenodigd. De diensten werden eerst bij een van de deelnemers thuis gehouden, terwijl later, en nu nog steeds, onderdak werd gevonden in diverse gebouwen. De NPG heeft nooit een eigen (kerk)gebouw gehad.

Hoewel het in die tijd wellicht mogelijk is geweest om zowel een gereformeerde als een nederlands-hervormde gemeente op te richten, werd besloten om gastpredikanten van verschillende geloofsovertuiging uit Nederland en België uit te nodigen.

In de jaren zestig kwam men tot de overtuiging dat de Nederlandstalige protestanten een eigen predikant moesten krijgen, niet alleen voor de diensten, maar ook voor het pastorale werk en voor godsdienstonderwijs op de Nederlandstalige afdeling van de Europese school. Dit had tot gevolg dat de tot dan toe vrije informele groep een rechtspersoon moest worden. Zo kwam het dat op 1 maart 1965 de Nederlandse Protestantse Gemeenschap werd opgericht.

Nederlanders in Luxemburg

Na de Napoleontische tijd werden Luxemburg en Nederland bij het Congres van Wenen in 1815 vereend in een personele unie : koning Willem I van Nederland werd ook groothertog van Luxemburg. Deze personele unie heeft geduurd tot 1890 (omdat Willem III geen mannelijke nakomeling had, kreeg Luxemburg een nieuwe groothertog uit een andere tak van het huis Nassau). Tussen 1850 en 1879 werd de koning, Willem III, in Luxemburg vertegenwoordigd door zijn jongere broer, prins Henri, die in het paleis van Walferdange woonde, zodat er in die tijd zeker Nederlanders in Luxemburg zullen hebben gewoond.
Vanaf de jaren vijftig kwamen er opnieuw Nederlanders naar Luxemburg, niet alleen de EGKS-ambtenaren, maar ook landbouwers. In die tijd zochten toch al veel Nederlanders hun heil in het buitenland, en voor veel Zeeuwse boeren kwam daar nog bij dat hun land bij de watersnoodsramp verziltte.

Nu we weer een paar decennia verder zijn wonen er ongeveer 5000 Nederlanders en Luxemburgers met een Nederlandse achtergrond in Luxemburg. De derde grotere groep, na de ambtenaren en de landbouwers, omvat de in de horeca werkzame mensen, hotel- en restauranthouders, campinghouders, die de vele Nederlandstalige toeristen verzorgen, terwijl in een vierde golf de in het bankwezen en de zakelijke dienstverlening werkzame Nederlanders naar Luxemburg kwamen.

Samenwerking

Al bij het begin van de NPG was er sprake van samenwerking. De Samen-op-Weggedachte bestond hier al lang voordat er in Nederland sprake van was. Nederlands-hervormden en gereformeerden besloten samen de NPG op te richten, maar ook doopsgezinden, leden van het Leger des Heils enz. sloten zich aan bij de NPG.

In de tweede helft van de jaren negentig werd in Luxemburg de Alliantie opgericht, waarin diverse protestantse kerken in Luxemburg een samenwerkingsverband zijn aangegaan. De bedoeling is om zoveel mogelijk protestanten op deze manier te verenigen, hetgeen niet altijd eenvoudig is, aangezien men uit zeer verschillende achtergronden en culturen het protestantisme belijdt. De Alliantie en haar kerken maken bovendien in een ruimer oecumenisch verband deel uit van de Raad van Kerken, waarin zij samenwerken met de katholieken, de anglicanen en de orthodoxen.

Stand : 27.11.2019

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement