Fürbitten zum Sonndeg (Archiv)

<— zeréck op Fürbitten aktuell / retourner vers Fürbitten aktuell

Kierchejoer C 2021-2022

Fürbitten: 1. Advent C
Fürbitten 2.Advent C

Kierchejoer B 2020-2021

Fürbitten: Christkönigssonntag
Fürbitten 33.Sonntag im Jkr B
Fürbitten: Allerheiligen
Fürbitten 31.Sonntag im Jkr B
30.Sonntag im Jkr B
Fürbitten 29.Sonntag im Jkr B
Fürbitten: 27. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 26. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 25. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 24. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 23. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 22. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 21.Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: Mariä Himmelfahrt
Fürbitten: 19. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 18. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 17. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 16. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 15. Sonndeg am Jkr B
14.Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 13. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 11. Sonndeg am Jkr B
Fronleichnam B
Fürbitten: Päischten
Fürbitten 7.Ouschtersonndeg B
6.Ouschtersonndeg B
5.Ouschtersonndeg B
Fürbitten: 3.Ouschtersonndeg B
Fürbitten: 2.Ouschtersonndeg B
Fürbitten: Pällemsonndeg
Fürbitten: 5. Faaschtesonndeg B
Fürbitten: 4. Faaschtesonndeg B
Fürbitten: 3. Faaschtesonndeg B
Fürbitten: 2. Faaschtesonndeg B
1.Faaschtesonndeg B
Fürbitten: 6. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 5. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 3. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten: 2. Sonndeg am Jkr B
Fürbitten Daf vum Jesus
Fürbitten Dräikinneksdag
Fürbitten Chrëschtdag
Fürbitten 4.Advent B
Fürbitten 3.Advent B
Fürbitten 2.Advent B
Fürbitten 1.Advent B

Kierchejoer A 2019-2020

Fürbitten Christus de Kinnek
Fürbitten 33.Sonndeg am Jkr A
32.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten Allerhellegen
Fürbitten 30.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 29.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 28.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 27.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 26.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 25.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 24.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 23. Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 22. Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 15. Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 14. Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 13. Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 12. Sonndeg am Jkr A
Fürbitten Fronleichnam A
Fürbitten Dräifaltegkeetssonndeg A
Fürbitten Päischten A
Fürbitten 7.Ouschtersonndeg A
Fürbitten Christi Himmelfahrt A
Fürbitten 6.Ouschtersonndeg A
5.Ouschtersonndeg A
Fürbitten 4.Ouschtersonndeg A
3.Ouschtersonndeg A
2.Ouschtersonndeg A
Fürbitten Pällemsonndeg A
Prière universelle Dimanche des Rameaux A
Prière universelle 5e Dimanche de Carême A
Fürbitten 5.Faaschtesonndeg A
Fürbitten 3. Faaschtesonndeg A
Fürbitten 7. Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 6.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 5. Sonndeg am Jkr A
Liichtmessdag
Fürbitten 3.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten 2.Sonndeg am Jkr A
Fürbitten Taufe des Herrn
Epiphanie
Helleg Famill
Gottesmamm Maria
Chrëschtdag am Jkr A
4.Advent am Jkr A
3.Advent am Jkr A
2.Advent am Jkr A
1.Advent am Jkr A

Kierchejoer C 2018-2019

34.Sonndeg am Jkr
Christus de Kinnek
Fürbitten 32.Sonndeg am Jkr C hl. Willibrord
31.Sonndeg am Jkr C
Allerhellegen/Allerséilen
30.Sonndeg am Jkr C
29.Sonndeg am Jkr C
28.Sonndeg am Jkr C
27.Sonndeg am Jkr C
26.Sonndeg am Jkr C
25.Sonndeg am Jkr C
24.Sonndeg am Jkr C
23.Sonndeg am Jkr
21.Sonndeg am Jkr C
20.Sonndeg am Jkr C
Maria-Himmelfaart C
19.Sonndeg am Jkr C
18.Sonndeg am Jkr C
17.Sonndeg am Jkr C
16.Sonndeg am Jkr C
15.Sonndeg am Jkr C
14.Sonndeg am Jkr C
13.Sonndeg am Jkr C
12.Sonndeg am Jkr C
Dräifaltegkeetssonndeg
7.Ouschtersonndeg C
6.Ouschtersonndeg C
4.Ouschtersonndeg C
3.Ouschtersonndeg C
2.Ouschtersonndeg C
Ouschteren
Pällemsonndeg
5.Faaschtesonndeg C
4.Faaschtesonndeg C
3.Faaschtesonndeg C
2.Faaschtesonndeg C
1.Faaschtesonndeg C
8.Sonndeg am Jkr C
7.Sonndeg am Jkr C
6.Sonndeg am Jkr
5.Sonndeg am Jkr
4.Sonndeg am Jkr C
3.Sonndeg am Jkr C
2.Sonndeg am JkrC
Taufe des Herrn
Epiphanie
Gottesmutter Maria
Helleg Famill
Hl. Stephanus
Chrëschtdag
4.Adventssonndeg
3.Adventssonndeg
2.Adventssonndeg
1.Adventssonndeg

Kierchejoer B 2017-2018

Fest Christus Kinnek
33.Sonndeg am Jkr
31.Sonndeg am Jkr
30.Sonndeg am Jkr
29.Sonndeg am Jkr
28.Sonndeg am Jkr
27.Sonndeg am Jkr
26.Sonndeg am Jkr
25.Sonndeg am Jkr
24.Sonndeg am Jkr
23.Sonndeg am Jkr
17.-22. Sonndeg
16.Sonndeg am Jkr
15.Sonndeg am Jkr
14.Sonndeg am Jkr
13.Sonndeg am Jkr
Fest Johannes den Deefer
11.Sonndeg am Jkr
Fronleichnam
Dräifaltegkeetssonndeg
Päischtsonndeg
7.Ouschtersonndeg
Christi-Himmelfaart
6.Ouschtersonndeg
5.Ouschtersonndeg
4.Ouschtersonndeg
3.Ouschtersonndeg
2.Ouschtersonndeg
Ouschteren
Pällemsonndeg
5.Faaschtesonndeg
4.Faaschtesonndeg
3.Faaschtesonndeg
2.Faaschtesonndeg
1.Faaschtesonndeg
6.Sonndeg am Jkr
Liichtmessdag
5.Sonndeg am Jkr
4.Sonndeg am Jkr
3.Sonndeg am Jkr
2.Sonndeg am Jkr
Epiphanie
Heilige Familie
Gottesmutter Maria
Hl. Stephanus
Chrëschtdag
4.Adventssonndeg
3.Adventssonndeg
2.Adventssonndeg
1.Adventssonndeg

Kierchejoer A 2016-2017

Christus Kinnek
33.Sonndeg am Jkr
32.Sonndeg am Jkr
31.Sonndeg am Jkr
Allerhellegen/Allerséilen
30.Sonndeg am Jkr
Weltmissiounssonndeg
28.Sonndeg am Jkr
27.Sonndeg am Jkr
26.Sonndeg am Jkr
25.Sonndeg am Jkr
24.Sonndeg am Jkr
23.Sonndeg am Jkr
22.Sonndeg am Jkr
21.Sonndeg am Jkr
20.Sonndeg am Jkr
Verklärung des Herrn
17.Sonndeg am Jkr
16.Sonndeg am Jkr
15.Sonndeg am Jkr
14.Sonndeg am Jkr
13.Sonndeg am Jkr
12.Sonndeg am Jkr
Fronleichnam
Dräifaltegkeet
Päischtsonndeg
7.Ouschtersonndeg
6.Ouschtersonndeg
5.Ouschtersonndeg
4.Ouschtersonndeg
3.Ouschtersonndeg
2.Ouschtersonndeg
Ouschteren
Pällemsonndeg
5.Faaschtesonndeg
4.Faaschtesonndeg
3.Faaschtesonndeg
2.Faaschtesonndeg
1.Faaschtesonndeg
8.Sonndeg am Jkr
7.Sonndeg am Jkr
6.Sonndeg am Jkr
5.Sonndeg am Jkr
4.Sonndeg am Jkr
3.Sonndeg am Jkr
2.Sonndeg am Jkr
Epiphanie
Neijoersdag
Chrëschtnuecht/Chrëschtdag
4.Adventssonndeg
3.Adventssonndeg
2.Adventssonndeg
1.Adventssonndeg

Kierchejoer C 2015-2016

Christus de Kinnek
33.Sonndeg am Jkr
32.Sonndeg am Jkr
Allerhellgen/Allerséilen
31.Sonndeg am Jkr
29.Sonndeg am Jkr
Nationale Gedenkdag
27.Sonndeg am Jkr
26.Sonndeg am Jkr
25.Sonndeg am Jkr
24.Sonndeg am Jkr
20/21 Soondeg am Jkr
19.Sonndeg am Jkr
18.Sonndeg am Jkr
17.Sonndeg am Jkr
16.Sonndeg am Jkr
15.Sonndeg am Jkr
14.Sonndeg am Jkr
13.Sonndeg am Jkr
12.Sonndeg am Jkr
11.Sonndeg am Jkr
10.Sonndeg am Jkr
Härläichendag
Dräifaltegkeet
Päischtsonndeg
7.Ouschtersonndeg
6.Ouschtersonndeg
2.Ouschtersonndeg
Ouschteren
Pällemsonndeg
5.Faaschtesonndeg
3.Faaschtesonndeg
2.Faaschtesonndeg
1.Faaschtesonndeg
5.Sonndeg am Jkr
4.Sonndeg am Jkr
2.Sonndeg am Jkr
Taufe des Herrn
Epiphanie
Helleg Famill
Chrëschtdag
4.Adventssonndeg
3.Adventssonndeg
2.Adventssonndeg
1.Adventssonndeg

Kierchejoer B 2014-2015

Christus de Kinnek
33.Sonndeg am Jkr
32.Sonndeg am Jkr
Allerhellegen-Allerséilen
30.Sonndeg am Jkr
29.Sonndeg am Jkr
27.Sonndeg am Jkr
26.Sonndeg am Jkr
25.Sonndeg am Jkr
24.Sonndeg am Jkr
23.Sonndeg am Jkr
22.Sonndeg am Jkr
21.Sonndeg am Jkr
20.Sonndeg am Jkr
Maria-Himmelfahrt
19.Sonndeg am Jkr
18.Sonndeg am Jkr
17.Sonndeg am Jkr
16.Sonndeg am Jkr
15.Sonndeg am Jkr
14.Sonndeg am Jkr
13.Sonndeg am Jkr
Nationalfeierdag
12.Sonndeg am Jkr
11.Sonndeg am Jkr
Fronleichnam
Dräifaltegkeet
Päischten
7.Ouschtersonndeg
Christi Himmelfahrt
6.Ouschtersonndeg
Kommioun
2.Ouschtersonndeg
Ouschteren
5.Faaschtesonndeg
Pällemsonndeg
4.Faaschtesonndeg
3.Faaschtesonndeg
2.Faaschtesonndeg
1.Faaschtesonndeg
6.Sonndeg am Jkr
5.Sonndeg am Jkr
3.Sonndeg am Jkr
2.Sonndeg am Jkr
Taufe des Herrn
Epiphanie
Helleg Famill
Chrëschtdag
4.Adventssonndeg
3.Adventssonndeg
2.Adventssonndeg
1.Adventssonndeg

Kierchejoer A 2013-2014

Christus de Kinnek
33.Sonndeg am Jkr
32.Sonndeg am Jkr
Allerhellegen/Allerséilen
30.Sonndeg am Jkr
29.Sonndeg am Jkr
28.Sonndeg am Jkr
27.Sonndeg am Jkr
26.Sonndeg am Jkr
25.Sonndeg am Jkr
Kreuzerhöhung
23.Sonndeg am Jkr
22.Sonndeg am Jkr
21.Sonndeg am Jkr
20.Sonndeg am Jkr
Mariä-Himmelfahrt
19.Sonndeg am Jkr
18.Sonndeg am Jkr
17.Sonndeg am Jkr
16.Sonndeg am Jkr
15.Sonndeg am Jkr
14.Sonndeg am Jkr
Petrus + Paulus
Fronleichnam
Dräifaltegkeetssonndeg
Päischtsonndeg
7.Ouschtersonndeg
Christi-Himmelfahrt
6.Ouschtersonndeg
Éischt Kommioun
3.Ouschtersonndeg
2.Ouschtersonndeg
Ouschtersonndeg
Pällemsonndeg
5.Faaschtesonndeg
4.Faaschtesonndeg
3.Faaschtesonndeg
2.Faaschtesonndeg
1.Faaschtesonndeg
8.Sonndeg am Jkr
7.Sonndeg am Jkr
6.Sonndeg am Jkr
5.Sonndeg am Jkr
Liichtmëssdag
3.Sonndeg am Jkr.
2.Sonndeg am Jkr
Daf vum Jesus
Dräikinneksdag
Helleg Famill
hl. Stephanus
Hellegowend a Chrëschtdag
4.Advent
3.Advent
2.Advent
1.Advent

Kierchejoer C 2012-2013

Fest Christus de Kinnek
33.Sonndeg am Jkr
32.Sonndeg am Jkr
31.Sonndeg am Jkr
30.Sonndeg am Jkr
28.Sonndeg am Jkr
27.Sonndeg am Jkr
26.Sonndeg am Jkr
25.Sonndeg am Jkr
24.Sonntag im Jkr
23.Sonndeg am Jkr
22.Sonndeg am Jkr
21.Sonndeg am Jkrs
20.Sonndeg am Jkr
19.Sonndeg am Jkr
18.Sonndeg am Jkr
17.Sonndeg am Jkr
16.Sonndeg am Jkr
15.Sonndeg am Jkr
14.Sonndeg am Jkr
13.Sonndeg am Jkr
12.Sonndeg am Jkr
11.Sonndeg am Jkr
10.Sonndeg am Jks
Häerläichendag
Dreifaltigkeitssonntag
Pfingsten
7.Ouschtersonndeg
6.Ouschtersonndeg
3.Ouschtersonndeg
2.Ouschtersonndeg
Ouschtersonndeg
Pällemsonndeg
5.Faaschtesonndeg
4.Faaschtesonndeg
3.Faaschtesonndeg
2.Faaschtesonndeg
1.Faaschtesonndeg
5.Sonndeg am Jkrs
Darstellung des Herrn
3.Sonndeg am Jkrs
2.Sonndeg am Jkrs
Daf vum Jesus
Dräikinneksdag
Neijoerschdag
Helleg Famill
Chrëschtdag
4.Advent
3.Advent
2.Advent
1.Advent

Kierchejoer B 2011-2012

Chrëschtkinnekssonndeg
33.Sonndeg am Jkr.B
32.Sonndeg am Jkr.B
Allerhellegen/Allerséilen
30.Sonndeg am Jkr.B
29.Sonndeg am Jkr.B
28.Sonndeg am Jkr.B
27.Sonndeg am Jkr.B
Commémoration nationale
26.Sonndeg am Jkr.B
25.Sonndeg am Jkr.B
24.Sonndeg am Jkr.B
23.Sonndeg am Jkr.B
22.Sonndeg am Jkr.B
21.Sonndeg am Jkr.B
20.Sonndeg am Jkr.B
Maria-Himmelfahrt
19.Sonndeg am Jkr.B
18.Sonndeg am Jkr.B
17.Sonndeg am Jkr.B
16.Sonndeg am Jkr.B
15.Sonndeg am Jkr.B
14.Sonndeg am Jkr.B
Geburt des Hl. Johannes der Täufer
11.Sonndeg am Jkr.B
Härläichendag
Dräifaltegkeetssonndeg
Päischten
7.Ouschtersonndeg
Christi Himmelfahrt
6.Ouschtersonndeg
5.Ouschtersonndeg
4.Ouschtersonndeg
2.Ouschtersonndeg
5.Faaschtesonndeg
3.Faaschtesonndeg
Äschermëttwoch
7.Sonndeg am Jkr.B
6.Sonndeg am Jkr.B
5.Sonndeg am Jkr.B
4.Sonndeg am Jkr.B
Fürbitten Allerhellegen
PDF 52.7 kB, 30. Mee 2021
FüRbitten: Dräifaltegkeetssonndeg
PDF 25.3 kB, 29. Januar 2021
Fürbitten: 4. Sonndeg am Jkr B
PDF 111.3 kB, 31. Oktober 2017
PDF 84.9 kB, 20. November 2015
PDF 1.6 MB, 11. Juni 2021
11.Sonndeg am Jkr B
 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement