Eis Par brauch eis - Notre paroisse à besoin de nous

Eis Par brauch eis - Notre paroisse à besoin de nous

PDF Dépliant (LU/FR)

Eis Par Saint-Esprit Iewescht Syr regroupéiert 4 Gemengen (Conter, Nidderaanwen, Sandweiler, Schëtter). An all Gemeng gëtt et 1 Kierchefabrick (fabrique d’église = FE). Si assuréiert de Kontakt mat den Awunner aus hire Gemenge wéi och mat de jeeweilege Gemengeréit a si këmmert sech virun allem ëm den Ënnerhalt vun de Kierchen an hirer Gemeng. Vun all Kierchefabrick si Memberen am Verwaltungsrot vun der Par (Conseil de Gestion Paroissial (CGP).

An eiser Par gehéiere 7 vun deene 9 Kierchen dem Kierchefong: Hueschtert, Sandweiler, Schëtter (Parkierch), Conter, Mutfert, Éiter a Méidengen. Des Kierchen gëllt et z’ënnerhalen, wat eng grouss finanziell Charge duerstellt, déi mir esou an der Vergaangenheet net kannt hunn (well Villes vu Gemengen iwwerholl gouf).

Déi 2 aner Kierchen aus eiser Par, Senneng/Nidderaanwen an Iernster gehéieren der Gemeng Nidderaanwen a sinn eis fir e järlechen Loyer zur Verfügung gestallt.

An alle Kierchen musse mir Käschten fir Hëtzen an Elektresch bezuelen.

D’Analyse vun de leschte Méint huet eis gewisen, dass eis Recetten net duerginn, fir déi lafend Käschten ze decken, net ze schwätze vun Ausgaben, déi eemoleg sinn wéi z.B. d’Renovéiere vun enger Sakristei oder Uergel, d’Ersetze vun enger Heizung oder Luuchten-Anlag.

Eise Budget fir 2021 gesäit Ausgaben vu ronn 125 000 Euro fir – 80 000 eleng fir Hëtzen, Beliichten, Botzen an Ënnerhalen vun eise Kierchen. Dobäi kommen dann 25 000 Euro fir eis Pastoral a Massen z‘organiséieren an 20 000 Euro fir d’Administratioun. Deem Géigeniwwer stinn 40 000 Euro, déi mir duerch den Affer, bestallte Massen, Don’en asw. erakréien an 35 000 Euro netto, déi mir aus der Gestioun vun eisem Patrimoine generéieren. Et bleift also en Defizit vu 50 000 Euro an de lafende Käschten eleng fir d’Joer 2021 – an dat viru gréisseren Investissementer oder Reparaturen.

Mir brauche Suen fir d’Liewen vun eiser Par mat senge Frais’en z’assuréieren , fir eise Patrimoine culturel z’ënnerhalen; fir de Loyer vun 2 Kierchen; fir Personalkäschten; fir Raimlechkeete fir d’Katechees an en Zentrum fir d’Pastoral z’organiséieren.

Eis chrëschtlech Gemeinschaft ass lieweg! Massen, verschidden Zorten vu Gottesdéngschter, Katechees fir d‘Kanner, 1.Kommioun, Firmung, Friddensgebiet, Treffe fir Massendénger, Prouwe fir d‘Choralen, Bibel-Owender, sozial Hëllef …. all dëst an nach vill méi gëtt reegelméisseg organiséiert.

Op der Internetsäit www.cathol.lu fann Dir am Deel vun eiser Par Informatiounen zu all eisen Aktivitéiten. Gidd och op eis Facebooksäit „Par Iewescht Syr Saint-Esprit“ luussen.

Eis chrëschtlech Gemeinschaft soll och weiderhi lieweg bleiwen! Dowéinst biede mir Iech ëm Är Ënnerstëtzung!

Sou kënnt Dir eis hëllefe:

  • Dir kënnt eis hëllefe mat engem Don op der Säit www.kierchefong.lu: hei kënnt Dir eemoleg oder reegelméisseg fir eis Par iwwerweisen, andeems Dir eis Par, de CGP 16, auswielt. Dësen Don ass vun de Steieren ofsetzbar.
  • Natierlech kënnt Dir den Don och per normale Virement maachen.
    Dëst op de Compte vun der jeeweileger Kierchefabrick :

FE062 – Niederanven CCRA LU14 0090 0000 2051 9518
FE063 – Sandweiler BCEE LU32 0019 3255 9402 4000
FE064 – Schuttrange BCEE LU36 0019 1300 0430 8000
FE065 – Contern CCRA LU65 0090 0000 0053 9510
CGP16 BCEE LU90 0019 5055 7219 3000

Bei engem Don iwwert de Site vum Kierchefong kritt Dir de Certificat fir d’Steieren automatesch. Am anere Fall vu klasseschem Virement biede mir Iech, eng Email un compta kierchefong.lu mat Ären Donnéeën ze schécken.

Mir soen Iech Merci fir Är Ënnerstëtzung, well nëmmen zesumme kënne mir eise Glawen als Kierch weiderbréngen! All klenge Geste zielt!

Notre paroisse à besoin de nous

Notre paroisse Saint-Esprit Iewescht Syr s’étend sur 4 communes (Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange). Dans chaque commune, il y a une fabrique d’église (=FE). Celle-ci assure le contact avec les habitants de la commune et le conseil communal et est principalement responsable de l’entretien des églises de leur commune. Les représentants des 4 fabriques d’église sont membres du Conseil de Gestion Paroissial (CGP) de la paroisse.

Dans notre paroisse, 7 des 9 églises appartiennent au Kierchefong (Hostert, Sandweiler, Schuttrange (église paroissiale), Contern, Moutfort, Oetrange et Medingen). Ces églises doivent être entretenues à partir de leurs propres fonds, ce qui signifie une grande charge financière pour la paroisse, qui dans le passé était largement supportée par les communes.

Les deux églises de Senningen et Ernster appartiennent à la commune de Niederanven et sont louées à la paroisse.

Dans toutes les églises que nous utilisons, la paroisse prend en charge les frais d’électricité et de chauffage.

L’expérience de ces derniers mois a montré que nos revenus normaux ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. En outre, il existe des dépenses spéciales pour la rénovation d’une sacristie ou d’un orgue, le remplacement d’un chauffage ou d’un système d’éclairage.

Le budget pour 2021 prévoit des dépenses d’environ 125.000€ au total. 80.000€ sont destinés au chauffage, à l’éclairage, au nettoyage et à l’entretien des églises. Les services pastoraux et la célébration des liturgies coûteront 25.000 euros, et l’administration 20.000 euros.
Ce montant est à comparer aux 40.000€ de revenus (provenant de collectes, de commandes de messes, de dons,...) et aux revenus provenant de l’administration des biens (35.000€).
Il reste donc 50.000 euros à collecter en plus en 2021.

Notre communauté vivante a besoin de votre soutien afin de pouvoir continuer à offrir une large gamme de services pastoraux (mise à disposition et entretien des locaux pastoraux et catéchétiques, location de 2 églises + frais annexes, frais de personnel, etc.)

Sur le site web de cathol.lu et sur notre page Facebook „Par Iewescht Syr Saint-Esprit“, vous trouverez toutes les informations sur les offres de notre paroisse.

Vous pouvez nous soutenir :

  • En adressant un don à notre paroisse sur le site www.kierchefong.lu (en indiquant : CGP 16). Ce don est déductible des impôts.
  • Un don par virement bancaire normal sur l’un des comptes suivants est également possible à tout moment :

FE062 – Niederanven CCRA LU14 0090 0000 2051 9518
FE063 – Sandweiler BCEE LU32 0019 3255 9402 4000
FE064 – Schuttrange BCEE LU36 0019 1300 0430 8000
FE065 – Contern CCRA LU65 0090 0000 0053 9510
CGP16 BCEE LU90 0019 5055 7219 3000

Si vous souhaitez déduire ce don de vos impôts, vous devez envoyer un courriel supplémentaire à compta kierchefong.lu en indiquant la fabrique d’église ou le CGP que vous envisagez.

La paroisse Saint-Esprit Iewescht Syr vous remercie vivement pour votre soutien ! Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons faire avancer notre foi en tant qu’Église vivante.
Chaque aide compte !

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement