Bankverbindungen
comptes bancaires


Home GoBack Print Kontakt Massen Mass bestellen Eis Par

Don fir eis Kierchen a fir dë Fonctionnement vun eiser kierchlecher Gemeinschaft

Mir fréen eis iwer all Don fir Blummen, Kärzen, Botzen vun eise Kierchen, Koschteren, Organisten oder eist Parblat ze finanzéieren. Dir kënnt ären Don op ee vun eise Konten iwerweisen.

E grousse Merci fir all Don!

Konto Parbréif:
IBAN LU34 1111 0074 8920 0000 CCPLLULL

 

Kontoen fir d’Massintentiounen:

Fir Iechternach
 
Fabrique d’Eglise Echternach
IBAN LU 34 1111 0074 8920 0000 CCPLLULL
Fir d’Dierfer aus der
Gemeng Lënster
Fabrique d’Eglise Junglinster
IBAN LU 70 1111 0403 5402 0000 CCPLLULL
Fir d’Dierfer aus de
Gemengen Beaufort,
Bech, Berdorf a Consdorf
Fabrique d’Eglise Consdorf
IBAN LU84 1111 0133 8192 0000 CCPLLULL

 

Kontoen fir d’Gemeng Rouspert-Mompech

Fabrique d’Eglise Born:
IBAN LU48 0019 9300 5667 3000 BCEELULL
Fabrique d’Eglise Dickweiler:
IBAN LU59 0090 0045 9070 0383 CCRALULL
Fabrique d’Eglise Girsterklaus:
IBAN LU17 0090 0000 9069 8382 CCRALULL
Fabrique d’Eglise Herborn:
IBAN LU86 1111 0197 8291 0000 CCPLLULL
Fabrique d’Eglise Moersdorf:
IBAN LU86 1111 0328 7791 0000 CCPLLULL
Fabrique d’Eglise Mompach:
IBAN LU72 1111 0561 6401 0000 CCPLLULL
Fabrique d’Eglise Osweiler:
IBAN LU16 0090 0000 1298 8499 CCRALULL
Fabrique d’Eglise Rosport:
IBAN LU98 0090 0045 9069 6383 CCRALULL
Fabrique d’Eglise Steinheim:
IBAN LU87 1111 0088 6942 0000 CCPLLULL
Uergelfrënn Giischterklaus-Rouspert:
IBAN LU27 0019 4255 3768 6000 BCEELULL