Pastoralrot vun der Par «Regioun Iechternach Saint - Willibrord»

Appel aux candidatures


Home Back Print Kontakt Eis Par

Update aus dem Parbréif Nr 8-18:
Pastoralrot vun eiser Par
Am Parblat Nr 6/18 hate mir een Opruff gemaach, dass mir engagéiert Leit sichen, déi bereet wieren fir am Pastoralrot vun eiser Par matzeschaffen. Eng Reih vun iech hunn eis hier Kandidatur fir dëst neit Gremium eragereecht. Leider sinn awer nach eng Reih Plaatzen fräi. Eventuell traut sech deen een oder aneren vun iech net, fir sech selwer ze melden. Dofir maache mir elo heimadder een Opruff, dass jidfereen aus eiser Pargemeinschaft soll Leit virschloën, déi hien fir engagéiert a kompetent hält an déi hien géif gudd an esou engem Gremium gesinn. Mir vun der Pastoralequipe géifen dann d’Charge iwerhuelen, fir dës Leit ze froën, o si esou ee Mandaten wéilten unhuelen. Mir wiere frou, wa mir op dës Manéieren nach weider Memberen fir de Pastoralrot vun eiser Par kéinten fannen. Traut iech scheckt, mailt oder sot eis är Wonschkandidaten.

Carlo Morbach

Pastoralrot vun der Par

« Regioun Iechternach Saint-Willibrord »


Nodeems 2017 déi nei Paren gegrënnt goufen, si mir opgeruff och an eiser Par e Pastoralrot ze grënnen. Dëse Grupp soll dofir suergen, zesummen mam Pastoralteam, datt eis Par lieweg ass a bleift. Hie setzt sech zesummen aus engagéierten Leit aus allen Uertschaften, déi bereet sinn, dëse Projet z’ënnerstëtzen.

Conseil pastoral de la Paroisse
« Regioun Iechternach Saint-Willibrord »


Suite à la création des nouvelles paroisses, il est souhaitable que dans notre paroisse soit établi un conseil pastoral. Ce conseil est appelé à assumer sa responsabilité pour la vie de la paroisse, ensemble avec l’équipe pastorale. Il sera composé de personnes engagées des différentes localités.
Nous cherchons alors onze personnes, ressortissants des différentes communes, selon la distribution suivante :

Conselho Pastoral da Paróquia da

« Região de Echternach St. Willibrord »


Depois da criação das novas paróquias em 7 de maio de 2017, somos agora convidados a formar um conselho pastoral na nossa paróquia. Este conselho é chamado a assumir a sua parte de responsabilidade pela vida da paróquia, em conjunto com a equipe pastoral. Será constituído por pessoas envolvidas nas diferentes localidades que estão dispostas a colaborar neste projeto.

Aufgaben:
* Ënnerstëtzung a Berodung bei der Orientéierung a Planung vun der Par.
* Matwierken a Froën vum Liewen a Glawensliewen an der Par.
* Förderung vun der lieweger Bedeelegung un de liturgësche Feieren, Ureegungen a Virschléi fir eis Gottesdéngschter.
* Ureegung fir den Dialog vun allen Akteuren an der Par.
* Vernetzen an Informatiounsfloss tëschent de lokalen Gruppen an Organisatiounen.
Mission:
* Conseiller et soutenir l’équipe pastorale dans l’orientation de la vie paroissiale
* S’impliquer dans les questions de la vie et de la foi dans la paroisse
* Encourager une participation active dans la liturgie et élaborer des propositions pour les célébrations
* Stimuler le dialogue entre l’ensemble des acteurs de la paroisse
* Œuvrer pour la mise en réseau des groupeset organisations locaux et soutenir la communication
Tarefa do conselho pastoral :
* Aconselhar e apoiar a equipe pastoral no planejamento da vida da paróquia.
* Envolver-se em questões da vida e da fé da paróquia.
* Estimular a uma participação ativa na liturgia e desenvolver propostas para celebrações.
* Estimular o diálogo entre todas as pessoas ativas na paróquia.
* Trabalhar, transmitir e partilhar as informaçãos com os grupos e organizações locais.
Dofir siche mir 11 Leit, déi no folgendem Schlëssel aus de Gemengen vun eiser Par kommen:
Bech-Hemstel 1
Befort 1
Berdorf 1
Consdorf 1
Iechternach 2
Lënster 3
Rouspert-Mompech 2
Nous cherchons alors onze personnes, ressortissants des différentes communes, selon la distribution suivante :
Beaufort 1
Bech-Hemstal 1
Berdorf 1
Consdorf 1
Echternach 2
Junglinster 3
Rosport-Mompach 2
É por isso que procuramos 11 pessoas, que pertencem as localidades da nossa paróquia e que queiram participar neste projeto.
Beaufort 1
Bech-Hemstal 1
Berdorf 1
Consdorf 1
Echternach 2
Junglinster 3
Rosport-Mompach 2
Sidd Dir interesséiert matzeschaffen, da schéckt den Umelldeziedel (en annexe) fir Äer Kandidatur ze stellen bis den 21.10.18. un de Parbüro Gewielt gi kann, wien wéinstens 16 Joer huet an aktiv um Liewen vun der Par deelhuelt. Si vous êtes intéressé(e) à faire partie du nouveau Conseil, veuillez envoyer votre candidature au bureau paroissial avant le 21 octobre 2018 en utilisant le formulaire en annexe. Les candidats doivent être âgés d’au moins 16 ans et doivent participer activement à la vie de la paroisse. Você está interessado em participar? Então envie a sua candidatura até dia de 21 outubro de 2018. Quem pode ser eleito? Os candidatos devem ter pelo menos 16 anos e devem estar ativamente envolvidos na vida da paróquia.
Schéckt är Kandidatur w.e.gl
un de Parbüro.
Veuillez envoyer votre candidature par
voie postale au bureau paroissial.
Envie, por favor a sua candidatura por
correio para o escritório paroquial.

Bureau paroissial
12, porte Saint-Willibrord
L-6486 Echternach
iechternach cathol.lu

Flyer
Pastoralrot
(Click to open)

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement