Paroisses
Liens . Links
 

Kommunion - Communion

Kommunion – Communion 2017 - D‘ Kollekten vun de Kommiounsmassen gin un
„Op der Schock a.s.b.l. - betreit Wunnen zu Mertzig“.
* Ell 260 € * Groussbus 425€ * Vichten 475€ * Réiden 440€
Mir soën Iech e grousse MERCI fir Äer Generositéit.

Den Elteren an eisen Bénévolen vun der Kannerpastoral, déi d’Kanner op hir éischt Kommioun virbereed hun, drécke mir hei eise grousse Respekt an eis Freed aus iwwer hiren onschätzbaren Asaz fir d’Kanner an eisen Paren. Vun Häerzen : „vergelt’s Gott“ !

D’Kommiounskanner Ell - Groussbus - Préizerdaul - Réiden - Vichten - Wahl iwwerreechen de Scheck un d’ « a.s.b.l. OP DER SCHOCK - Projet betreit Wunnen » an der Sonndesmass, den 9. Juli um 18.30 Auer zu RÉIDEN.

Kuckt w.e.gl. eis Rubrik Kannerpastoral an / oder de Parbréif.

Kommunion - dieses Wort stammt aus dem Lateinischen von « communio » und bedeutet « Gemeinschaft ». Kommunion feiern, heisst also, Gemeinschaft feiern mit Jesus und mit allen, die zu seinen Freunden zählen. Die Kommunion zu empfangen, bedeutet, dass ich bereit bin, Jesus in mein Herz aufzunehmen. (Erst)-Kommunion feiern ist ein grosses Fest, weil ich mich darüber freue, ein Christ, das heisst, ein Freund Jesu und der Menschen zu sein. Kommunion ist aber kein einmaliges Fest. In jeder Messe will dieses besondere Zeichen uns helfen, die Gemeinschaft mit Jesus und untereinander zu stärken.

Communion - ce mot provient du latin « communio » et veut dire « communauté ». Fêter la communion signifie donc fêter la communauté avec Jésus et avec tous ceux, qui se comptent parmi ses amis. Recevoir la communion revient à dire que je suis prêt(e) à accueillir Jésus dans mon coeur. Fêter la Première Communion est ainsi une fête importante, parce que je me réjouis d’être un ami de Jésus et des hommes. La communion n’est pas une fête unique. Lors de chaque messe, ce signe exceptionnel nous aide à renforcer la communauté avec les autres et avec Jésus.


 
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu