Paroisses

Agenda – Réimech & Duelem

Veuillez cliquer sur une manifestation
pour avoir plus d’informations.

Agenda
 

Porverband Réimech & Duelem

Wëllkomm um Site vun de Parverbänn Réimech an Duelem !

Bienvenue sur le site des Communautés Pastorales Remich et Dalheim !

Zum Parverband Réimech gehéieren d’Pare Bous, Kanech, Greiweldeng, Lenneng, Réimech a Stadbriedemes.
La communauté pastorale Remich regroupe les paroisses de Bous, Canach, Greiveldange,
Lenningen, Remich et Stadtbredimus.

Zum Parverband Duelem gehéieren d’Par Duelem mat de Filiale Fëlschdref a Welfreng, an d’Paren Trënteng a Waldbriedemes.
La communauté pastorale Dalheim regroupe la paroisse de Dalheim avec les filiales de Filsdorf et de Welfrange,
ainsi que les paroisses de Trintange et Waldbredimus.
Kannerparbreif 2_2017
Kannerparbréif 02_2017
Adventsaktioun Haiti 2017Repas de midi avec la communauté portugaise le 02 avril 2017
Aschreiwung 1. Kommioun Remich/Dalheim 2017


Fiche d’inscription Première Communion 2017

ACFL Dekanat Réimech - Willibrordusoktave 2016

Parverband Réimech/Duelem - Pastoralteam 2016

Lichterprozession in Remich den 15.08.2016

Tauferinnerungsfeier in Erpeldange/Bous den 21.05.2016


Sprangprozessioun Iechternach vum 17.05.2016 - A.C.F.L. Dekanat Réimech

Bietdag zu Réimech den 21.02.2016

Éischt Kommioun – 1re communion – 2016

Eng Iwwersiicht mat alle Gottesdéngschter an eise Parverbänn
an deenen nächsten 2 Woche fannt Dir hei.
Vous trouvez un récapitulatif des offices des 2 semaines à avenir ici.

Kontakt – Contact

Pastoral-Team – Équipe pastorale
Kontaktdaten

  • Abbé Marcel Pundel, Dechen, Tel. 23 66 91 41
  • Abbé A-Looko Jean-Marie Belanga, Paschtouer, Tel. 23 66 80 03
  • Abbé Aloyse Beck, Subsidiar, Tel. 26 66 02 41
  • Abbé Marcel Groff, Subsidiar, Tel. 26 66 46 16
  • Abbé Christian Mailänder, Diakon, christian.mailaender cathol.lu,
    Tel. +49 6866 1515 555, GSM +49 174 5454 532
  • Mme Stephanie Mielert-Rieger, Pastoralreferentin, Tel. 621 155 594, stephanie.mielert cathol.lu
  • Här Henri Godefroid, Sekretär (och zu Riemeschen), Tel. 26 66 08 21 (Büro Réimech)

Presbytère Remich : 35, rue de la Gare / L-5540 Remich
Presbytère Dalheim : 11, Péiteschbierg / L-5686 Dalheim
reimech cathol.lu


Büroszäite vum Här Dechen zu Réimech :
dënschdes vun 10h00-11h30

Büroszäite vum Här Jean-Marie Belanga zu Duelem :
méindes : 8h30-11h30 & 17h30-18h30 ; freides : 8h30-11h30

Seelsorgliche Sprechstunde bei Diakon Christian Mailänder :
donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr in Dalheim

Büroszäite vun der Pastoralreferentin :
zu Kanech :
méindes : 14h00-15h30
zu Duelem : méindes : 16h00-17h30 & mëttwochs : 14h00-17h00
zu Réimech : dënschdes & donneschdes : 14h00-17h00

NEI Büroszäiten am Sekretariat :
zu Réimech :
méindes, mëttwochs & freides : 08h00-12h00
zu Riemeschen : dënschdes & donneschdes : 08h00-12h00

All Ännerunge vum Horaire fannt Dir am aktuelle Parbréif


 
© Archevêché de Luxembourg . Äerzbistum Lëtzebuerg
certains droits réservés . verschidde Rechter reservéiert
4 rue Genistre, L-1623 Luxembourg
Boîte postale 419, L-2014 Luxembourg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu