Liens . Links

Sekretariat
Secrétariat

Mme Viviane Schneider
Méindes, Mëttwochs a Freides
vun 8.30 Auer bis 11.30 Auer
Lundi, mercredi et vendredi
de 08h30 à 11h30

4, rue de l’école L-8391 Nospelt
Tel: 26 10 21 78
mamerdall cathol.lu

Pastoralequipe
Equipe pastorale

Abbé Jean-Pierre Reiners
Curé-modérateur
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel: 33 81 08 oder 621 27 25 18
jean-pierre.reiners education.lu

Abbé Jacques Bruns
Kaploun
49, route d’Arlon
Tel: 26 61 37 97
jacques.bruns cathol.lu

Mme Nicole Knoch
Parassistentin & Webmaster
auxiliaire pastorale & webmaster
Tel: 621 18 50 15
nicole.knoch cathol.lu

Mme Tanja Konsbruck
Katechetin
catéchète
Tel: 621 50 35 44
cate.mamerdall cathol.lu
Permanence (net während de Schoulvakanzen / pas pendant les vacances scolaires):
Dënsdeg/mardi: 09.00-12.00
Freideg/vendredi: 13.30-16.00

während den Treffen vun der Parkatechese a während de Schoulvakanzen:
w.e.g. just via SMS kontaktéieren. MERCI

pendant les heures de catéchèse et pendant les vacances scolaires:
prière de me contacter seulement par SMS. MERCI

 

Par Mamerdall Saint-Christophe


NEI Fotoen online! Nouvelles photos en ligne!


Par-Kateches 2021/2022
Catéchèse en paroisse 2022/2022

Et ass lo de Moment fir äert Kand fir d’Kateches vum nächste Joer unzemellen. Et gi verschidde Gruppen:

- Butze-Kateches: Kanner bis 6 Joer a Begleedung vun engem Erwuessenen
HEI fannt dir den Umeldungsziedel fir rofzelueden.

- Caté 1: 1. Kateches-Joer, kann ee vum Cycle 2.1 un deelhuelen
HEI fannt dir den Umeldungsziedel fir rofzelueden.

- Caté 2: 2. Kateches-Joer, schléisst u Caté 1 un
HEI fannt dir den Umeldungsziedel fir rofzelueden.

- Caté 3: Virbereedung op d’éischt Kommioun, schléisst u Caté 2 un
Wann äert Kand heivir a Fro kënnt an nach net ugemellt ass, da mellt iech sou séier wéi méiglech per Mail bei der Parassistentin: nicole.knoch cathol.lu

- Caté 4-6: Kateches no der Kommioun oder nom 2. Kateches-Joer wann ee keng Kommioun mëcht
HEI fannt dir den Umeldungsziedel fir rofzelueden.

C’est maintenant le moment d’inscrire votre enfant pour la catéchèse en paroisse. Il y a différents groupes:

- Caté pour les tout-petits: enfants jusqu’à 6 ans, accompagnés d’un adulte
ICI vous pouvez télécharger la fiche d’inscription.

- Caté 1: première année à laquelle on peut participer à partir du cycle 2.1
ICI vous pouvez télécharger la fiche d’inscription.

- Caté 2: deuxième année de catéchèse, qui suit la première année
ICI vous pouvez télécharger la fiche d’inscription.

- Caté 3: préparation à la première communion, qui suit la deuxième année. Si votre enfant n’est pas encore inscrit, veuillez contacter l’auxiliaire pastorale, le plus vite possible pas mail: nicole.knoch cathol.lu

- Caté 4-6:catéchèse après la communion, ou après la 2e année au cas où l’enfant ne fait pas la communion
ICI vous pouvez télécharger la fiche d’inscription.


Wëllt dir äer Kierch ënnerstëtzen?
Voulez-vous soutenir votre église?

Dir kënnt ären Don direkt hei iwwer Digicash machen:
Vous pouvez faire votre Don directement par Digicash

- Par Mamerdall Saint Christophe / Paroisse Mamerdall St. Christophe:

- Kierchefabrik Gemeng Mamer / Fabrique d’église commune de Mamer:

- Kierchefabrik Gemeng Kielen / Fabrique d’église commune de Kehlen:

- Kierchefabrik Gemeng Koplescht / Fabrique d’église commune de Kopstal:


Sozial Aktioun 2020-2021
Action sociale 2020-2021

Den Erléis vun der sozialer Aktioun vun eiser Par, ass an dësem Arbechtsjoer fir e Projet vun der

ONG “Eng oppen Hand fir Malawi”:
Dëst ass eng Associatioun, vun den Zithaschwësteren, déi jo och e Klouschter op der Cap hun, an am Malawi Menschen an deenen ënnerschiddlechste Bereichre ënnerstëtzt: Gesondheetswiesen, Educatioun, Landwirtschaft, Drénkwaasser, etc.

Déi Leit, déi sech un dëser Aktioun wëlle bedeelegen, kënnen dat mache mat engem Don op

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 vun der «Par Mamerdall - St. Christophe»
mat der Mentioun «Don Sozial Aktioun».


La recette de l’action sociale de cette année pastorale est destinée à un projet de

L’ONG “Eng oppen Hand fir Malawi” (Une main ouverte pour Malawi):
Il s’agit d’une association fondée par les soeurs de Ste. Zithe, qui ont également un couvent à Capellen. Elle a pour but de soutenir la population au Malawi dans différents domaines: santé, éducation, agriculture, eau potable, etc.

Les personnes qui souhaitent participer à ce geste de solidarité peuvent le faire par un don versé sur le compte

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 de la «Paroisse Mamerdall - St. Christophe»
avec la mention «Don Action Sociale».

DAF / BAPTÊME

Wëllt dir äert Kand deefe loossen?

Méi Informatiounen fannt dir HEI!
Dir kënnt iech och direkt un d’Sekretariat wenden (Tel: 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Vous voulez faire baptiser votre enfant?

ICI vous trouverez des informations supplémentaires.
Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat (Tél: 26102178 (lundi, mercredi ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Dafvirbereedung fir Kanner am Schoulalter
Préparation au baptême pour enfants en âge scolaire

Kanner am Schoulalter (ab 5/6 Joër) déi wëlle gedeeft gin, mussen op dest Sakrament virbereed gin.
Wann dir ee Kand an deem Fall hutt, da melld iech w.e.g. sou séier wéi méiglech am Sekretariat vun der Par (Tel: 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Les enfants en âge scolaire (à partir de 5/6 ans) qui veulent être baptisés, doivent se préparer à ce sacrement.
Si vous avez un enfant dans cet âge à faire baptiser, veuillez vous adresser au secrétariat de la paroisse (Tél: 26102178 (lundi, mercredii ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail: mamerdall cathol.lu).


KANNER AN DER KIERCH / LES ENFANTS A L’EGLISE

PDF 193.7 kB, 21. Mee 2021
PDF 191.9 kB, 21. Mee 2021
PDF 193.6 kB, 21. Mee 2021
PDF 207.1 kB, 21. Mee 2021
PDF 869.2 kB, 24. März 2021
PDF 430.7 kB, 20. Januar 2021
PDF 1.7 MB, 20. Januar 2021
PDF 197.3 kB, 12. Oktober 2020
Kannerkierch
 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement