de en nl

Deelname, verloop en organisatie

Deelname

Iedereen heeft in principe het recht om aan de processie deel te nemen, indien hij dit uit religieuze motieven doet, zich aan de regels houdt en zich aan de aanwijzingen van de ordebewaarders houdt.

Voor iedereen is een passende plaats gepland! Wie de processieweg zingend wil gaan, hetzij man of vrouw, kan aansluiten bij de groep zangers die de litanie van de H. Willibrord voorbidt (groep C). Wie zich niet in staat voelt om de hele processieweg springend af te leggen, kan aansluiten bij de bidders (groepen D - H). In geen geval is het geoorloofd om zich aan te sluiten bij een groep springers, zonder volgens de regels mee te springen! De zangers en bidders stellen zich op in de Ehrenhof van de abdij bij de juiste schilden.

Wie mee wil springen, maar niet bij een groep hoort die aangemeld en toegelaten is, kan aansluiten bij de individuele pelgrims (de groepen springers 15 - 21). Deze stellen zich op in de “unteren Abteihof” onder het grote schild “EINZELPILGER” en worden daar door de ordebewaarders in de verschillende groepen ingedeeld. Men late het achterwege, om op eigen houtje in een groep te dringen die al opgesteld staat. Het is ook verboden om onderweg bij een groep aan te sluiten. Van de springers wordt verwacht, dat ze de hele weg ernstig en waardig meespringen. Opvallend gedrag ( b.v. gedag wuiven, zwaaien met de doeken, …….) moet men vermijden, aangezien het de totaalindruk van de processie alleen maar schaadt, die immers een religieus gebeuren is.

Verloop

Op Pinksterdinsdag, ’s morgens om 5.15 uur, komen de jongeren die aan de Pax-Christi sterrebedevaart hebben deelgenomen in de basiliek samen voor een door de jeugd voorbereide Eucharistieviering.
Om 7.30 worden bij de brug over de Sauer de pelgrims ontvangen die uit het de regio Prüm-Waxweiler op Pinksterzondag voor een driedaagse bedevaart te voet vertrokken zijn. Zij worden verwelkomd door het bestuur van de Willibrordus-Bauverein en in processie naar de basiliek geleid. Kort tevoren komen ook de groepen pelgrims uit de buurparochies in de kerk aan. Om 8.00 uur is daar een pontificale concelebratie.
Vanaf 8.15 verzamelen de eerste groepen deelnemers van de springprocessie zich in de “Ehrenhof” van de vroegere abdij. Na de plechtige hoogmis, tegen 9.00 uur, houdt de aartsbisschop van Luxemburg een korte toespraak om iedereen te verwelkomen. Dan begint de processie te trekken. Eerst komen de zangers die de litanie van St. Willibrord voorzingen, gevolgd door de groepen bidders uit binnen- en buitenland. Dan volgen de ongeveer 45 groepen springers,die telkens in rijen van vijf springers voor en achter een muziekcorps opgesteld zijn. De muziekcorpsen spelen afwisselend de traditionele mars, zodat aan de springers een pauze gegund wordt. Tegen 13.00 uur komen de laatste groepen in de basiliek aan, waar een kort slotlof plaatsvindt. Daarna wordt er gelegenheid geboden om een heilige Mis bij te wonen.

Organisatie

De organisatie wordt waargenomen door de leden van de Willibrordus-Bauverein. De zogenoemde commissarissen, herkenbaar aan hun witgele armband, verzorgen de ordedienst, de opstelling en begeleiding van de diverse groepen. Een lijst met de opstelling van de groepen wordt bijtijds aan de deelnemers bezorgd, op zaterdag voor Pinksteren in de “Luxemburger Wort“ gepubliceerd en voor de processie onder het publiek verspreid. (zie “agenda”).

Het verkeer wordt door de politie geregeld. Personenauto’s worden naar de beschikbare parkeerplaatsen geleid. Voor autobussen bestaat de mogelijkheid dat ze hun passagiers bij de oude brug over de Sauer of bij het station uit laten stappen, om ze daar na de processie weer op te halen.

De Police Grand-Ducale Echternach en de Willibrordus-Bauverein wijzen er met nadruk op, dat er in de stad, met uitzondering van de omgeving van het station, maar weinig parkeerplaatsen in het centrum van de stad beschikbaar zijn.

Gratis buspendeldienst

Om deze reden zal een gratis buspendeldienst de pelgrims en bezoekers van de “Parking du Lac” op de Route de Luxembourg ieder kwartier tussen 8.30 uur en 16.00 uur heen- en terugbrengen.

Toeschouwers

Er wordt van de toeschouwers verwacht dat zij de religieuze beleving van de deelnemers niet storen. De processie is geen folkloreshow. Het is daarom ongepast om voor de diverse groepen te applaudisseren. Als de bisschoppen en prelaten voorbijtrekken is het ook zinvol, om op de zegen van de bisschop met een kruisteken te antwoorden en op die manier te getuigen van deelname aan het religieuze gebeuren.

Aan allen wordt het verzoek gericht om de aanwijzingen van de Police Grand-Ducale en van de Willibrordus-Bauverein aan te nemen en op te volgen!

Middag eten

Het is mogelijk om ’s middags te eten in het refectorium (pelgrimsmenu) en in de kantine (snacks) van het schoolinternaat.

 
Service Kommunikatioun a Press . Service Communication et Presse
Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg

© Verschidde Rechter reservéiert . Certains droits réservés
Dateschutz . Protection des données
Ëmweltschutz . Protection de l'environnement