Paroisses
Liens . Links

Sekretariat
Secrétariat

Mme Viviane Schneider
Méindes, Mëttwochs a Freides
vun 8.30 Auer bis 11.30 Auer
Lundi, mercredi et vendredi
de 8.30 - 11.30 heures

4, rue de l’école L-8391 Nospelt
Tel: 26 10 21 78 & Fax: 26 10 22 78
mamerdall cathol.lu

Pastoralequipe
Equipe pastorale

Abbé Jean-Pierre Reiners
1, rue Gerden L-8132 Bridel
Tel: 33 81 08 oder 621 27 25 18
jean-pierre.reiners education.lu

Abbé Charles Bremer
Kaploun / vicaire
Tel: 661 68 48 93
charles.bremer cathol.lu

Mme Nicole Knoch
Parassistentin & Webmaster
auxiliaire pastorale & webmaster
Tel: 621 18 50 15
nicole.knoch cathol.lu

Mme Tanja Konsbruck
Katechetin
catéchète
Tel: 621 50 35 44
cate.mamerdall cathol.lu
Permanence (net während de Schoulvakanzen / pas pendant les vacances scolaires):
Dënsdeg/mardi: 9.00-12.00
Donneschdeg/jeudi: 9.00-12.00
Freideg/vendredi: 13.00-16.00

während den Treffen vun der Parkatechese a während de Schoulvakanzen:
w.e.g. just via SMS kontaktéieren. MERCI

pendant les heures de catéchèse et pendant les vacances scolaires:
prière de me contacter seulement par SMS. MERCI

 

Par Mamerdall Saint-Christophe

NEI FOTOEN ONLINE / NOUVELLES PHOTOS EN LIGNE

Bibelmëtteg - Après-midi biblique

Erneierung vum Dafverspriechen - Renouvellement de la promesse de baptême

Catéchèse pour tous

Faaschtenzopp - Soupe de carême

Kannermass Liichtmëssdag - Messe pour enfants pour la chandeleur

Firmung 2018 - Confirmation 2018

2. Virbereedungsmetteg mat de Kommiounskanner - 2e après-midi de préparation à la communion


Aschreiwung fir Par-Kateches 2018/2019
Inscription à la catéchèse en paroisse pour 2018/2019

Folgend Deeg kënnt dir äer Kanner umelde kommen:

Donneschdeg 26.04.2018: 9.00-12.00
Samschdeg 28.04.2018: 9.00-12.00
Mëttwoch 02.05.2018: 15.00-18.00

=> D’Aschreiwungen sinn am Büro vun der Parkatechese (am Sous-Sol vun der Kierch um Briddel; rue Gerden; Entrée ass ënner dem Klackentuerm/bei der Spillplaz)

HEI kënnt dir iech den Umeldungsziedel eroflueden a fäerdeg ausgefëllt mat an d’Umeldung bréngen.

Voici les dates possibles pour l’inscription de vos enfants:

- jeudi 26.04.2018 : 09h00-12h00
- samedi 28.04.2018 : 09h00-12h00
- mercredi 02.05.2018 : 15h00-18h00

=> les inscriptions ont lieu au bureau de la catéchèse à Bridel (rue Gerden, entrée sous le clocher/près de l’aire de jeux)

ICI vous pouvez télécharger la fiche d’inscription


Eischt Kommioun 2019
Première communion 2019

Wann dir wëllt, datt äert Kand seng Kommioun am Joer 2019 mëcht, da kommt an d’Informatiounsversammlung,

Donneschdes, de 17. Mee
um 19.30 Auer
an der Kierch zu Mamer

D’Konditiounen fir kënnen d’nächst Joer d’Kommioun ze maachen sinn:
- gedeeft sinn
- den Dag vun der Kommioun op mannst 8 Joer aal sinn
- am Joer 2016/2017 am Reliounsunterrëcht an der Schoul gewiecht sinn an am Joer 2017/2018 an der Kateches an der Par gewiecht sinn
- d’Virbereedung op d’Kommioun an der Par komplett matmaachen
- regelméisseg un enger vun de Massen um Weekend deelhuelen

Si vous voulez que votre enfant fasse sa première communion en 2019, veuillez participer à la réunion d’information, qui aura lieu,

jeudi, le 17 mai
à 19h30
à l’église de Mamer

Les conditions pour pouvoir faire sa communion en 2019, sont les suivantes:
- être baptisé
- avoir au moins 8 ans le jour de la communion
- avoir participé au cours de religion à l’école pendant l’année 2016/2017 et avoir participé à la catéchèse en paroisse pendant l’année 2017/2018
- participer à la préparation à la communion telle qu’elle est proposée en paroisse
- participer régulièrement à une des messes du weekend


Anbetung
Adoration eucharistique

All 1. Freideg am Mount zu Nouspelt an der Kierch:

  • um 08.45 Auer: stëll Anbetung vum Sakrament
  • um 09.15 Auer: Mass

Nächsten Termin: 4. Mee 2018

Chaque premier vendredi du mois en l’église de Nospelt:

  • à 08.45 heures: adoration silencieuse du Saint Sacrement
  • à 09.15 heures: messe

Prochaine date: 4 mai 2018


Sozial Aktioun 2017-2018
Action sociale 2017-2018

Den Erléis vun der sozialer Aktioun vun eiser Par, ass och dest Joër rem fir zwee verschidde Projeten:

- fir d’ASBL «Autisme Luxembourg»:
fir d’Ariichtung vun engem Atelier thérapeutique an hierem Foyer zu Boxer. Hei kënne Mënschen, déi ënner Autismus leiden, an enger Struktur schaffen, déi gläichzäiteg eng Therapie fir si ass.

- fir d’ONG «Naledi-Projects»:
fir den Ausbau vun engem Hospice mat Centre de réhabilitation zu Johannesburg a Südafrika. Hei gi schwéierstkrank Kanner aus defavoriséierte Familljen gepflegt a begleet, fir datt si nees gesond zréck an hier Familljen kënne goen, resp. ouni Schmäerzen an a Würd stierwe kënnen.

Déi Leit, déi sech un dëser Aktioun wëlle bedeelegen, kënnen dat mache mat engem Don op

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 vum «Parverband Mamerdall»
mat der Mentioun «Don Sozial Aktioun».


La recette de l’action sociale de cette année pastorale est destinée aus projets suivants:

- pour L’ASBL «Autisme Luxembourg»:
pour l’aménagement d’un atelier thérapeutique au foyer à Boxhorn. Dans cet atelier, des personnes autistes pourront travailler dans une structure adaptée à leurs besoins, qui sert également de thérapie.

- pour L’ONG «Naledi-Projects»:
pour l’expansion d’un hospice avec centre de réhabilitation à Johannesbourg en Afrique du Sud. Des enfants gravement malades, issus de familles défavorisées, y sont soignés et accompagnés pour qu’ils puissent retourner en famille après leur guérison, resp. qu’ils puissent mourir en dignité et sans douleurs.

Les personnes qui souhaitent participer à ce geste de solidarité peuvent le faire par un don versé sur le compte

CCPL LU52 1111 2993 5311 0000 du «Parverband Mamerdall»
avec la mention «Don Action Sociale».

DAF / BAPTÊME

Wëllt dir äert Kand deefe loossen?

Méi Informatiounen fannt dir HEI!
Dir kënnt iech och direkt un d’Sekretariat wenden (Tel: 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Vous voulez faire baptiser votre enfant?

ICI vous trouverez des informations supplémentaires.
Vous pouvez aussi vous adresser au secrétariat (Tél: 26102178 (lundi, mercredi ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Dafvirbereedung fir Kanner am Schoulalter
Préparation au baptême pour enfants en âge scolaire

Kanner am Schoulalter (ab 5/6 Joër) déi wëlle gedeeft gin, mussen op dest Sakrament virbereed gin.
Wann dir ee Kand an deem Fall hutt, da melld iech w.e.g. sou séier wéi méiglech am Sekretariat vun der Par (Tel: 26102178 (Méindes, mëttwochs a freides vun 8.30 - 11.30 Auer) / Mail: mamerdall cathol.lu).

Les enfants en âge scolaire (à partir de 5/6 ans) qui veulent être baptisés, doivent se préparer à ce sacrement.
Si vous avez un enfant dans cet âge à faire baptiser, veuillez vous adresser au secrétariat de la paroisse (Tél: 26102178 (lundi, mercredii ou vendredi de 8.30 - 11.30 heures) / Mail: mamerdall cathol.lu).


KOMMIOUN / COMMUNION

1. Kommioun 2018
1ère communion 2018

HEI fannt dir d’Datumen vum 2. Virbereedungsjoër, souwéi Fotoen vun der Virbereedung.

ICI vous trouvez les dates de la 2e année de préparation, ainsi que des photos de la préparation.


KANNER AN DER KIERCH / LES ENFANTS A L’EGLISE

12.05.2018:
Wuertgottesdéngscht fir d’Kanner
18.30 Auer während der Mass an der Sakristei zu Koplescht an der Kierch

Liturgie de la parole pour enfants
18h30 pendant la messe à la sacristie de l’église de Kopstal

09.06.2018:
Butze-Kateches fir Kanner vun 0-6 Joer zesummen mat engem Erwuessenen
16.30 Auer zu Koplescht an der Kierch

Catéchèse pour les tout-petits de 0-6 ans ensemble avec un adulte
16h30 à l’église de Kopstal

16.06.2018:
OPEN-AIR Kanner- a Familljemass
18.30 Auer zu Keespelt hannert der Crèche
uschléissend Grillfest

Messe PLEIN-AIR pour enfants et leurs familles
18h30 derrière la crèche à Keispelt
suivie d’une fête-barbecue


PDF 382.2 kB, 17. Abrëll 2018
PDF 202.1 kB, 4. September 2017
 
© Äerzbistum Lëtzebuerg . Archevêché de Luxembourg
verschidde Rechter reservéiert . certains droits réservés
4 rue Genistre, L-1623 Lëtzebuerg
Postkëscht 419, L-2014 Lëtzebuerg
+352 46 20 23
archeveche cathol.lu